Amaranthe - Manifest

Manifest

· Udkom

Type:Album
Genrer:Power metal, Metalcore
Spilletid:40:13
Antal numre:12

Officiel vurdering: 7/10

Brugervurdering: Vær den første til at stemme.

I Ribe stiger solen op

Den svensk/danske sekstet er tilbage med deres sjette studiealbum, Manifest. Endnu en gang har de allieret sig med producer, studieejer og lyd-wizard Jacob Hansen (Volbeat, Hatesphere m.fl.) og har været en tur i Ribe for at indspille albummet. Deres lineup har ikke ændret sig siden sidst, til gengæld har de nogle gæster med denne gang – det kommer jeg ind på senere. Mangt og meget har udskældt dem for at være poppet, for at være ”dansemetal” og det, der ligner. Amaranthe er bestemt ikke enestående i denne lidt brede genre, men de gjorde det til gengæld som nogle af de første. På Manifest har der dog været plads til at lege, og vi bevæger os gennem rap, popduetter og god gedigen metal!

Den dynamiske trio

Med de 12 sange på albummet har de ikke opfundet den dybe tallerken, dog har de formået at forny sig lidt i forhold til de tidligere albummer. Den stil, de lagde for dagen på Helix (2018), fortsætter de med på Manifest, blot mere målrettet og besluttet. Amaranthe er lidt unik, i og med de har tre vokalister, som hver især bidrager til en speciel dynamik i musikken. Man kan vel sige, at hvis Sabaton, Arch Enemy og The Agonist blev lidt løsslupne til en 90’erfest, så ville der ni måneder senere komme denne bastard ud af det. Der er elementer af alle tre bands på denne plade samtidig med det uomtvistelige indspark af lidt 90’erpopinspiration, og det er dét, der gør, at enten elsker man dem, eller også scroller man bare videre.
De er blevet mere konsekvente i brugen af synths/backtrack på stort set alle sange, uden at det dog bliver eurodance-metal anno 2020. Fans af Amaranthe vil uden tvivl kunne nikke genkendende til både ”Fearless”, ”Viral”, ”Adrenaline” og ”Archangel” bare for at nævne nogle få. Der er også blevet plads til en vaskeægte power metal-ballade på sangen ”Crystalline”, hvilket er en ret fed duet mellem Nils og Elize, uden det bliver alt for meget kliché.

Der, hvor det bliver mere interessant, er på ”BOOM!1”, som byder på hårde rapsekvenser, samples og det hele samlet med de fede vokaler, ovenikøbet med Heidi Shepherd (Butcher Babies) som gæstesangerinde. Manifest slutter af med sangen ”Do Or Die”, hvilket lyder som en lussing og en opsang til folk om at tage vores verden, klima og ikke mindst udfordringer op i stedet for bare at se passivt til. Samtidig er den krydret med Angela Gossows (eks-Arch Enemy) brutale og dog smukke vokal.
 

If it ain’t broke, don’t fix it!

Forventer du noget helt nyt spektakulært fra Amaranthe, ja, så er det ikke dette album, du skal investere i. Men på den anden side er det vel heller ikke nødvendigvis meningen, altså at være nyskabende og banebrydende hele tiden? Amaranthe gør, hvad de er bedst til, og det er at levere en blanding af pop-hooks, flotte og hårde vokaler samt en rytmesektion, der spiller røven ud af bukserne for at sætte den rette stemning. Stilen fra Helix (som vi gav 6 ud af 10 kranier) fortsætter lidt her på Manifest, til gengæld er der lagt endnu mere i ovnen, måske fordi man nu er signet på Nuclear Blast! Uanset hvad så er Manifest et velproduceret og -poleret stykke musik fra hinsidan… og lidt Danmark!

Forhåbentlig kan vi snart vise videoer fra YouTube igen, indtil da må I nøjes med et Spotify-link til sangen ”Viral”
 

The sun rises in Ribe

The Swedish/Danish sextet is back with their sixth studio album, Manifest. Once again, they have allied themselves with producer, studio owner and sound wizard Jacob Hansen (Volbeat, Hatesphere et. al.) and have been on a trip to Ribe to record their album. The lineup has not changed since last time, though this time, they have invited some guests - which I will get into later. Many have denounced them for leaning more towards the popular genre; for being "dance metal" and the like. Amaranthe is certainly not unique in this slightly broad genre, but at least they were some of the first “on the market”. On Manifest there has been room to play, and we move through different genres such as rap, pop duets and good solid metal!

The dynamic trio

With the 12 songs on the album, they have not reinvented the wheel, however, they have managed to renew themselves a bit compared to the previous albums. The style they laid out for Helix (2018), they continue on Manifest, though more focused and determined. Amaranthe is a bit unique, though otherwise mentioned, in that they have three vocalists; each of whom contributes to a special dynamic in their music. You could say that if Sabaton, Arch Enemy and The Agonist got a little loose at a 90s party, nine months later this bastard would come out of it. There are elements of all three bands’ style on this record at the same time as the undeniable kick-in of a bit of 90s pop inspiration, and that's what makes you either love them - or you just scroll on.

 

They have become more consistent in their use of synths / backtrack on almost all songs, without it becoming eurodance metal in 2020. Fans of Amaranthe will no doubt be able to nod in recognition of songs like "Fearless", "Viral", "Adrenaline" and "Archangel" just to name a few. On the record there has also been room for a real power metal ballad "Crystalline", which is a pretty cool duet between Nils and Elize, without it becoming too much of a cliché.

 

Where it gets more interesting is on "BOOM!1", which offers hard rap sequences, samples and mixed with the cool vocals, even with Heidi Shepherd (Butcher Babies) as a guest singer. Manifest ends with the song "Do Or Die", which sounds like a slap in the face to people about being serious about our world, climate and not least the challenges that follow instead of just standing by passively. At the same time, it’s spiced with Angela Gossow's (ex-Arch Enemy) brutal and yet beautiful vocals.

 

If it ain’t broken, don’t fix it!

If you expect something completely new and spectacular from Amaranthe, well, then this is not the album you should invest in. On the other hand, it’s not necessarily the intention, that is, to be innovative and groundbreaking all the time? Amaranthe do what they do best - and that is to deliver a mix of pop-hooks, beautiful and hard vocals as well as a rhythm section that beavers away to set the right mood. The style from Helix (6/10 skulls with Heavymetal.dk) continues somewhat here on Manifest, though even more has been put to the test, maybe because they’ve now signed with Nuclear Blast! Either way, Manifest is a well-produced and polished piece of music from beyond… and a little Denmark!

 

Hopefully, we will soon be able to link to awesome music videos from Youtube again. Until then you’ll have to make do with a Spotify link for the song ”Viral”

 

Tracklist

 1. Fearless
 2. Make It Better
 3. Scream My Name
 4. Viral
 5. Adrenaline
 6. Strong
 7. The Game
 8. Crystalline
 9. Archangel
 10. BOOM!1
 11. Die And Wake Up
 12. Do Or Die